W wielu firmach szef ma pełną władzy i to na jego


W wielu firmach szef ma pełną władzy i to na jego barkach znajduje się zarządzanie personelem, lecz w większości średnich i dużych jednostek za zarządzanie kadrami odpowiedzialni są kierownicy lub menedżerowie danych działów. Zarządzanie zasobami ludzkimi nie jest łatwe dlatego trzeba do tego celu znaleźć osobę wykwalifikowaną, która nie tylko potrafi trzymać personel w ryzach, ale także odpowiednio motywować i nagradzać, co jest nawet czasami kwestią ważniejszą. Odpowiednio zmotywowany do działania personel będzie o wiele bardziej wydajny w działaniu, nawet jeśli za zwiększeniem wydajności nie będą płynąć korzyści materialne. Kierownik powinien być dla pracowników naturalnym autorytetem, to znaczy wzbudzać szacunek pośród kadry oraz mieć odpowiednie kompetencje, żeby w wielu sprawach móc doradzać pracownikom. Dużo ludzi zapomina również, że motywacją może być sposób kar i nagród, ale nie finansowych. Nie warto robić konkursu na pracownika miesiąca, bowiem zwykle po jakimś czasie pracownicy zaczynają mylić i firmę, i klientów, ale można postawić na motywację materialną w postaci premii lub też za rzetelnie wykonane, istotne zadanie dodać jeden wolny dzień pracownikowi do urlopu. Dobre zarządzanie personelem jest też ważne, kiedy firma stara się o wdrożenia ISO. Warto wtedy posłać pracowników na szkolenia ISO, które nauczą ich co jest ważne w pracy i jak wdrożyć cały proces zarządzania jakością czy audyty ISO. Dzięki pozyskaniu np. ISO 9001:2000 firma może posiadać także inne korzyści takie, jak mocniejsza pozycja na rynku, więcej partnerów chętnych do współpracy czy większą liczbę klientów, którzy widząc zdobycie normy ISO przez jednostkę, będą ją kojarzyć z jednostką profesjonalną. Dzięki temu placówka będzie miała dużo korzyści na co dzień mimo, iż szkolenie i wdrożenie ISO nie jest najtańsze.

Tagi dla artykułu

bieganie, okno